E452i - Natriumpolyphosphat

Zusatzstoff: E452i - Natriumpolyphosphat

Gehört:

E452 - Polyphosphate

Funktionen: Emulgator, Feuchthaltemittel, Komplexbildner, Stabilisator, Verdickungsmittel