Thiaminmononitrat

Zugesetztes Vitamin: Thiaminmononitrat

Gehört:

en:Thiamin